Årleg møte i fotballgruppa 15.02.2017 kl 1900.

Postet av Hemsedal IL - Fotball den 5. Jan 2017

Onsdag 15.02.kl 1900 skal fotballgruppa halde sitt årlege møte på klubbhuset:

Agenda:

-Godkjenning av innkalling og sakliste

-Val av ordstyrar, skrivar og to til å underteikne protokoll.

-Årsmelding til fotballgruppa.

-Gjennomgang av kvart lag si årsmelding.

-Reknskap 2016.

-Budsjett 2017.

-Innkomne saker.

-Val.


Saker til dette møtet må væra styret i hende innan 01.02.17

Vel møtt.


For styret

Halvar Hjelmen

Leiar
0 Kommentar

Årsmøte 15/2,16

Postet av Hemsedal IL - Fotball den 1. Feb 2016

Velkommen til årsmøte mandagen den 15.februar kl 19.00 på Klubbhuset.

Referat fra årsmøte 2015 i fotballgruppa 150216.pdf
Valgkomitens innstilling til årsmøte 150216_ver2.docx
Årsmelding Fotball 2015.pdf


Saksliste:

1. Konstituering av årsmøte.

- Registrering av stemmeberettigete.

- Godkjenning av innkallelse.

- Valg av møteleder.

- Valg av referent.

- Valg av to til å skrive under møteprotokollen

2. Godkjennelse av styrets årsmelding. Gjennomgang av lagenes årsmeldinger

3. Godkjennelse av regnskap for 2015

4. Godkjennelse av budsjett 2016

5. Godkjennelse av handlingsplan for 2016

6. Fastsette treningsavgifter og egenandeler

7. Behandling av innkommende saker

8. Valg av styre, vara medlemmer og valgkomite, samt fastsette godtgjørelse av disse.


Etter årsmøte er det innlegg av Tove Eggen Lien fra Hallingdal Fotballklubb (HFK) med tanke på sportsplan og tanker fra HFK.


Enkel servering. Vel møtt.


Sportslig hilsen
Hemsedal IL-Fotball


Helge Haraldset Hafsås
Leder


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline